Zakladništvo

Zakladništvo je starodavna doktrina. Omogoča celostno obravnavno vseh procesov in deležnikov. Sodobno zakladništvo terja funkcionalno prepleteno organiziranost sistema. Dejavnosti zakladnika običajno obsegajo vse od upravljanja likvidnosti in gotovine do skladnosti s predpisi. To je tudi organizacijska vloga, ki jo najnaprednješe družbe vse bolj upoštevajo in se je v zadnjih letih močno razvila, pri čemer deležniki zakladništvo vedno bolj obravnavajo kot strateško funkcijo znotraj organizacije.

Premoženje kot zaklad

Ko vsi v organizaciji vidijo premoženje kot zaklad, se spremeni odnos do premoženja organizacije. Lastniki se ukvarjajo z dolgoročno maksimizacijo vrednosti, vodstvo se ukvarja z učinkovitejšim upravljanjem s sredstvi, zaposleni pa so ponosni, da jim je v upravljanje zaupan zaklad. Tak odnos do premoženja omogoča statistično relevantne napovedi presežkov in donosov. Poznamo različne definicije vrednosti, ki pa je ne smemo zamenjati s ceno. Koncept zaklada sam po sebi definira visoko vrednost premoženja, ki ga nato samo še vzdržujemo, varujemo in plemenitimo.

Skrb za premoženje

Skrb za premoženje v nevroparadigmi imenujemo zakladništvo. Naša sredstva so zaklad, za katerega skrbimo na tri načine: z upravljanjem kulture posameznika ali organizacije, z organiziranostjo sistema in z upravljanjem tveganj. Ker imamo opravka s procesom, smo v zakladništvu izpostavili ekološkost in vzdržnost (sustainability).

V skladu z nevro paradigmo pa je končna vrednost sredstev odvisna od načina stimuliranja potenciala. Manj kot je ‘trenja’, bolj tekoč in profitabilen učinek si lahko obetamo. Organiziranost sistema neposredno vpliva na način dojemanja premoženja s strani vpletenih deležnikov. Kot vsak proces, je tudi skrb za vrednost premoženja pravzaprav stvar vrednot tako posameznika kot organizacije, zato je potrebno na ravni enote uokviriti način delovanja, ki bo preslikal koncept zakladništva na skrb za premoženje iz vidika vedenja, odnosov in ustvarjanja vrednosti.

Učinki

  • Maksimizacija vrednosti
  • Kreditna maksimizacija
  • Davčna optimizacija
  • Optimizacija likvidnosti
  • Prepoznavanje in obvladovanje tveganj
  • Skladnost s pravili