Organizacija in skupine

Rešitve v duhu časa

Vodenje, organizacija in upravljanje

Kolektivno vs. individualno

Razvoj, rast in vzdržnost

Korporativno komuniciranje

Kampanja

Aklimatizacija

P-O fitness

Kultura in klima

Finance in zakladništvo

Upravljanje s pozornostjo

Organizacijska struktura in psihologija

Change management – upravljanje s spremembami

Rešitev ‘upravljanje s spremembami’ – Change Management – je ključen element za upravljanje s klimo in kulturo v podjetju ali teamu. Trajnostni način delovanja je edino zagotovilo, da se sprememba transformira v vedenje in vzorec.

Paket »Change Management« zajema vse potrebno za učinkovito obdelavo posledic zunanjih vplivov, prilagajanje na nove tehnologije ali spremembe procesov, predvsem pa omogoča natančen vpogled odločevalcem v način delovanja zaposlenih na vseh nivojih.

Želimo vpeljati upravljanje s spremembami.

Neuroframing v sedmih korakih

Kaj je ‘Neuroframing‘? Framing ali uokvirjanje je možganski proces, ki nudi strukturo in formo konceptov, skozi katere možgani iščejo smisel.

Zakaj ‘Neuro‘? Preprosto zato, ker vplivamo na nevrologijo v telesu. Ko želimo spremeniti avtomatizem naše nevrologije, ni nujno, da razumemo celotno mehaniko naših možganov. Kar lahko dejansko naredimo je, da spremenimo svoje vedenje, navade in odnos. Tukaj so avtomatizmi v njihovem surovem stanju, vplivanje na mehanizem izbranega avtomatizma pa omogoča drugačen odnos do novih navad in želenega vedenja. Ko sprejmemo namernost sprememb, lahko pričnemo z učnim procesom.

Framing je primeren za vse, ki želijo učinkovitejši in bolj koncizen način komuniciranja.

Hočem se naučiti framinga.

Paket Neuroanaliza – PNA

Pred vsako odločitvijo je najpomembnejši korak analiza ali ocena trenutnega stanja. Na podlagi vprašalnika in biometrične meritve pripravimo oceno trenutnega stanja ciljev, resursov in energije, potrebne za izvedbo. Neuroanaliza je izhodišče za nadaljni razvoj in izboljšanje doživetja in izvedbe.

Zanima me, kaj se skriva pod streho.

Paket Neuroperformance – PNP

Že nekaj časa vemo, da se noben rezultat ne zgodi sam od sebe. Vsak uspešen posameznik danes pove, da so njegovi rezultati plod intenzivnega in konstantnega dela. Paket je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svojo izkušnjo in doživetje za izbrano področje. Primerna izbira za vse, ki želijo karijerni preskok, izboljšati osebne odnose, si zgraditi ciljno usmerjeno prihodnost, spremeniti samopodobo, izboljšati zdravstveno stanje, biti boljši vodja ali delavec, ali preprosto za vse, ki želijo boljšo kvaliteto bivanja ne glede na vlogo ali okoliščine.

Izbrali smo spremembo na bolje.

Strateško komuniciranje

Korporativno komuniciranje

Krizno komuniciranje

Neuromarketing

Pa še to:

1. Vse storitve razen športnega coachinga in biometričnih meritev lahko opravimo preko e-orodij (Skype, GHangouts, WhatsApp, Viber, Telegram)
2. Po opravljenem treningu pridobite “Neurotrening Certifikat”