Sem posameznik

Paket Individualna Neuroanaliza – PINA

Pred vsako odločitvijo je najpomembnejši korak analiza ali ocena trenutnega stanja. Na podlagi vprašalnika in biometrične meritve pripravimo oceno trenutnega stanja ciljev, resursov in energije, potrebne za izvedbo. Neuroanaliza je izhodišče za nadaljni razvoj in izboljšanje doživetja in izvedbe.

Paket Neuroanaliza sestoji iz:

 • Intervju – pogovor
 • Vprašalnik ‘OTS’ (ocena trenutnega stanja)
 • Vprašalnik ‘PSS’ (zaznani nivoji stresa)
 • Vprašalnik ‘Zaupanje’ (ocena zaupanja)
 • Meritev odziva na stres z biometrično miško (GSR metoda)
 • Interpretacija

Zanima me, kaj se skriva pod kapo.

Paket Individualni Neuroperformance – PINP

Že nekaj časa vemo, da se noben rezultat ne zgodi sam od sebe. Vsak uspešen posameznik danes pove, da so njegovi rezultati plod intenzivnega in konstantnega dela. Paket je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svojo izkušnjo in doživetje za izbrano področje. Primerna izbira za vse, ki želijo karijerni preskok, izboljšati osebne odnose, si zgraditi ciljno usmerjeno prihodnost, spremeniti samopodobo, izboljšati zdravstveno stanje, biti boljši vodja ali delavec, ali preprosto za vse, ki želijo boljšo kvaliteto bivanja ne glede na vlogo ali okoliščine.

Paket Individualni Neuroperformance sestoji iz:

 • Izhodiščni intervju
 • personalizirana ocena stanja posameznika na podlagi prilagojenih meritev (psiho+bio)
 • ocena stanja nivojev stresa (tri meritve – pred, med in po treningu/ukrepih)
 • ocena stanja nivojev zaupanja (tri meritve – pred, med in po treningu/ukrepih)
 • 6h coachinga (postavljanje ciljev, izvedba, kalibracija)
 • zaključna ocena napredka in nadaljne usmeritve

Želim spremembo na bolje.

NLP Coaching

Nevro lingvistično programiranje (NLP) je metodologija, ki sta jo razvila Richard Bandler in John Grinder. Glavna moč NLP je ideja, da je človeški um sposoben spremeniti proces izkušnje resničnosti. Veščina ‘spremembe izkušnje resničnosti’ je bolj dragocena kot vsebinska sprememba naše resničnostne izkušnje. Osnovni pomen komunikacije je odziv iz našega okolja. NLP je celostna rešitev, ki uporablja trenutne resurse za hitro in trajno spremembo.

NLP Coaching je namenjen vsem, ki želijo hitro in trajno spremembo v svojem življenju, ne glede na področje, vlogo, situacijo ali stanje, v katerem se posameznik nahaja. Metodologija NLP je primerna tako v zasebnem življenju kot na vašem profesionalnem področju.

Pristop NLP lahko izberemo za:

 • izluščenje trenutnega stanja
 • organizacija željenega stanja
 • postavljanje ciljev
 • sprememba odnosa
 • izboljšanje komunikacije
 • izgradnja odnosov
 • spopadanje s čustvenimi in fizičnimi stiskami
 • spreminjanje notranjega dialoga

Izbral sem aktivno spremembo z uporabo NLP metodologije.

Osebni PR

V času hitrega pretoka informacij nudimo posameznikom strateški vpogled v komuniciranje z različnimi javnostmi. Digitalni svet postavlja nova pravila komuniciranja in pozicioniranja. Prisotnost ni dovolj, pomembno je, da svojo javno podobo komunicirate aktivno in strateško.

Za vas pripravimo akcijski načrt pojavnosti ter vodenje skozi pester proces pojavnosti. Ta rešitev je primerna za vsakogar, ki želi zgraditi svoje dobro ime in vrednost ne glede na trg in okolje.

Ali sem lahko tudi jaz zvezda?

Osebni branding/re-branding

Ne glede na to, ali želite ostati anonimni ali pa morda želite izstopati v soju žarometov, je javna podoba ali blagovna znamka, ki ga predstavlja vaša pojavnost, odvisna od energije in časa, ki ga vložite vanj. Forma brez vsebine pa nima dolgega roka trajanja, zato je potrebno skrbeti za vrednost branda in dobrega imena ves čas.

Za vas pripravimo analizo blagovne znamke in dobrega imena, pripravimo strategijo pojavnosti, ter vodimo celoten proces. Ta rešitev je primerna za vsakogar, ki želi zgraditi svoje dobro ime in se z njim pozicionirati na trgu.

Kaj moram narediti za svoj prostor pod soncem?

Pa še to:

1. Vse storitve razen športnega coachinga in biometričnih meritev lahko opravimo preko e-orodij (Skype, GHangouts, WhatsApp, Viber, Telegram)
2. Po opravljenem treningu pridobite “Neurotrening Certifikat”