Komunikacijske rešitve

Komuniciranje je proces in mehanizem skozi katerega se dosega organiziranost sistema. Na ta proces vpliva organiziranost in kontekst poslovnega okolja, kratkoročni in dolgoročni organizacijski cilji ter cilji posameznikov znotraj organizacije, osebne in strokovne lastnosti komunikatorjev, ter nenazadnje naloge, ki jih želijo doseči. Poudariti moramo, da vloge zaposlenih pri komuniciranju vplivajo na dojemanje in interpretacijo sporočil, predvsem pa doživljanje teh sporočil ni zgolj stvar metafor in zgodbic, ampak skozi jezik, vsebino in neverbalno sporočanje definirajo kulturo.

Kako so vsi trije fenomeni – komuniciranje, klima in kultura – povezani lahko vidimo na primeru etičnega dela, kjer je odnos med komuniciranjem in klimo v organizaciji pravzaprav stopnja zaupanja kot posledica tega kaj je prav, kaj je pravično in kaj pošteno. Komuniciranje ne poteka v praznem, abstraktnem prostoru, temveč so sporočila organizacije interpretirana v skladu s predhodnim čustvenim stanjem javnosti, interesi in prepričanji, pa tudi predsodki, ki temeljijo na preteklih izkušnjah. Sporočila organizacij in podjetij javnost interpretira skozi določene filtre razumevanja. To so predvsem zaznava (percepcija), čustveno doživljanje komunikacije ter obstoječa prepričanja, ki so pomembnejša od samih sporočil in argumentov. Če odločevalci pri komuniciranju ne upoštevajo teh vidikov, lahko pride do težav, ki bodisi zavirajo uvajanje nekaterih ukrepov ali pa jih celo onemogoči.

Za vsako institucijo je pomembna pozitivna javna podoba in blagovna znamka, saj je to temelj, ki omogoča učinkovito in hitro realizacijo načrtov in ukrepov, ki jih institucija sprejema in izvaja. To še posebej velja v današnjih pogojih delovanja, kjer digitalizacija pospešuje vse procese in poenostavlja dostopnost do informacije. Pozitivna javna podoba omogoča podjetju moč pri delovanju. Prav moč, ki izhaja iz blagovne znamke in javne podobe, je danes, ko so vsi projekti pod tako ostrim drobnogledom medijev in javnosti, lahko ključna dodana vrednost za uspešno izvajanje projektov ter vsakdanjega dela.

Svojim strankam nudimo strokovno podporo tako na ravni analize in strategije kot pri sami izvedbi zastavljenih ciljev:

  • odnosi z javnostmi (PR)
  • javne zadeve (PA)
  • marketinške rešitve in kampanje
  • korporativno komuniciranje
  • krizno komuniciranje
  • branding/rebranding

Pošlji povpraševanje.