Človeški potencial

Človeški potencial izhaja iz kvantne logike, ki predpostavlja, da biološkost organizma preko psihologije in novih znanj ali veščin ter interakcije s svojo okolico omogoča rast in razvoj tako posameznika kot skupine, znotraj katere deluje.

Upravljanje človeških potencialov je sistematičen pristop k uspešnemu vodenju ljudi v podjetju ali organizaciji, tako da lahko prispevajo h konkurenčni prednosti podjetja. Osnovno poslanstvo je povečati produktivnost ter dobro počutje zaposlenih v podporo strateškim ciljem podjetja ter razvoju posameznika.

Upravljanje s človeškimi potenciali je integrativen in stalen proces razvijanja človeških veščin, talentov in ostalih potencialov človeka, ne glede na to, v katerem okolju deluje. Moderna tehnologija ter družbene spremembe se vedno bolj odvijajo skozi ozko okno za prilagoditev posameznika. Posameznik je osnovna enota in gradnik kateregakoli sistema, zato je pomembno, da tako organiziranost sistema kot organizacijska pravila rišejo takšen zemljevid, po katerem lahko posameznik dosega zastavljene rezultate na obeh ravneh – zasebni in organizacijski.

Človek v vlogi delovne sile ni suhoparen in odvečen organizacijski resurs, marveč je neomejeni potencial, ki v dobro organiziranem okolju lahko transformira rast in razvoj. Nevro paradigma izhaja iz potenciala, zato je ključna konceptualna sprememba človeških virov v človeški potencial.

Delavnice in izobraževanja

 • Neuro Leadership
 • Neuro Followership
 • Neuro Framing
 • Neuroretorika
 • Neurator
 • Neuro Performance
 • Zakladništvo
 • Človeški potencial

Coaching programi

Coaching (trening) ni tipično svetovanje ali terapija. Središče procesa je klientova perspektiva in njegovo čustveno doživljanje sveta. Dani nasveti niso absolutna rešitev, ampak omogočajo posamezniku, da ohrani svoj bit, zmanjša učinek problematičnih vedenj ter ojača vse tisto kar se oceni, da prinaša pozitiven učinek v doživljanju realnosti. Poudarek coachinga ni na dajanju navodil, temveč na razumevanju zastavljenih ciljev.

Coaching je proces učenja, rasti in razvoja, usmerjen v prihodnost, kjer coach (trener) sodeluje s posameznikom ali skupino in jim s tem pomaga pri doseganju poklicnih ciljev.

Coaching se razlikuje od mentorstva:
Mentorstvo – medsebojno prostovoljen razvojni odnos, kjer mentor uporablja svoje izkušnje za usmerjanje mentoriranca.

Coaching ni vrednotenje:
Vrednotenje – ocena pretekle uspešnosti, osredotočena na posebne delovne naloge člana ekipe ali doseganje ciljev, povezanih z delom, ki jo izvaja nekdo, ki ima nadzorniške odgovornosti.

Coaching ni terapija:

Terapija (svetovanje): medtem ko vam coaching pomaga pri samoaktivaciji in ukrepati, pa se pri psihološkem svetovanju (terapiji) naučite spoprijemati s težavo psihološkega izvora.

Coaching programi:

 • NeuroLeader
 • NeuroFollower
 • Rast
 • Odločanje
 • Razreševanje problemov
 • Razreševanje konfliktov
 • Prilagojenost
 • Nastop
 • Zdravje
 • Stres
 • Zaupanje
 • Vrednote

Coaching na podlagi podatkov

Sodobni pristopi h komuniciranju in prepričevanju poudarjajo predvsem kontekst razumevanja, ki vključuje tako čustveni vidik oziroma stanje duha skupnosti ali posameznika, kot tudi vrednote in prepričanja, ki bodo določila interpretacijo sporočil v splošni javnosti in v vsaki ciljni skupini.

Coaching, ki temelji na merljivosti, ponuja poglobljen vpogled v posameznikovo trenutno stanje. Tovrsten pristop omogoča sledenje napredka, ki pa ima podlago v standardiziranih in po meri sestavljenih vprašalnikih. Tako dobimo jasen vpogled v učinek coachinga. Treninge lahko uporabimo za različne cilje:

 • personalizacija učenja;
 • raziskovanje osnovnih pojmov in njihova veljavnost;
 • spodbujanje udeležencev pri raziskovanju njihove osebne reakcije na deležnike;
 • raziskati ustreznost konceptov za širša vprašanja razvoja podjetniške kulture v podjetju/organizaciji;
 • raziskovanje osebnosti in uspešnosti posameznika.

NLP Coaching

Nevro lingvistično programiranje (NLP) je metodologija, ki sta jo razvila Richard Bandler in John Grinder. Glavna moč NLP je ideja, da je človeški um sposoben spremeniti proces izkušnje resničnosti. Veščina ‘spremembe izkušnje resničnosti’ je bolj dragocena kot vsebinska sprememba naše resničnostne izkušnje. Osnovni pomen komunikacije je odziv iz našega okolja. Uporaba naših petih reprezentativnih sistemov (vid, sluh, vonj, okus, kinestetični občutek – dotik) povzroča vse razlike, ki smo jih sposobni občutiti. Posameznik ima vsa sredstva, potrebna za spremembo. V vedenju posameznika je vedno pozitiven namen, vključno s kontekstom, ki je vrednost vedenja. Pristop NLP lahko izberemo za:

 • izluščenje trenutnega stanja;
 • organizacija željenega stanja;
 • postavljanje ciljev;
 • sprememba odnosa;
 • izboljšanje komunikacije;
 • izgradnja odnosov;
 • spopadanje s čustvenimi in fizičnimi stiskami;
 • spreminjanje notranjega dialoga.

Neuroframing v sedmih korakih

Kaj je ‘Neuroframing‘? Framing ali uokvirjanje je možganski proces, ki nudi strukturo in formo konceptov, skozi katere možgani iščejo smisel.

Zakaj ‘Neuro‘? Preprosto zato, ker vplivamo na nevrologijo v telesu. Ko želimo spremeniti avtomatizem naše nevrologije, ni nujno, da razumemo celotno mehaniko naših možganov. Kar lahko dejansko naredimo je, da spremenimo svoje vedenje, navade in odnos. Tukaj so avtomatizmi v njihovem surovem stanju, vplivanje na mehanizem izbranega avtomatizma pa omogoča drugačen odnos do novih navad in želenega vedenja. Ko sprejmemo namernost sprememb, lahko pričnemo z učnim procesom.

Change management – upravljanje s spremembami

V času hitrih sprememb tako na področju družbe kot tehnologije je adaptacija posameznika ključnega pomena. Korporativni velikani (kot npr. IBM) so že pred več kot desetletjem ugotovili, da je le konstanten in prilagojen način upravljanja s spremembami učinkovit in smiseln. Novodobni »change management« nadgrajuje različne dimenzije organizacije v nove variable, ki tako vodjem kot zaposlenim nudi merljive parametre za spremembo v organizaciji ali nadgradnjo obstoječih uspehov.

Paket »Change Management« zajema vse potrebno za učinkovito obdelavo posledic zunanjih vplivov, prilagajanje na nove tehnologije ali spremembe procesov, predvsem pa omogoča natančen vpogled odločevalcem v način delovanja zaposlenih na vseh nivojih.

Pošlji povpraševanje.