Poslanstvo

Podpiramo in vodimo tako posameznike kot kolektive pri oblikovanju in doseganju ciljev, izboljšanju počutja ter dvigu motivacije.

Naša misija bo uresničena, ko bo več povpraševanja po treningu kot je vzetih tablet za spremembo počutja.

Namen

Naš namen je posameznikom in kolektivom nuditi strokovno podporo in inovativen pristop pri upravljanju s počutjem, spoznavanju lastnih pomanjkljivosti in kvalitet ter učenju.

Coaching ni enostranski proces. Coaching jepraktična, ciljno usmerjena oblika učenja ena-na-ena in sprememba vedenja” (Howard, 2015), ob predpostavki, da tovrstna aktivnost vključuje namen spremembe.

Vodenje z vzorom.

S pomočjo različnih “jezikovnih kod” trener uskladi prepričanja s trenirancem in z vzorom vodi iz “JAZ” v “MI”. Ključnega pomena je, da trener ostane zvest misiji, obenem pa ostaja dovolj prilagodljiv, da vodi proces. “Kot teniški trener sem delal na predpostavki, da se lahko vsak človek nauči kompleksnih motoričnih aktivnosti, vendar je rezultat odvisen od metodologije, ki se uporablja za doseganje želenih veščin.

Trener mora delovati tako, da je treniranec v središču procesa.

Zastavljeni cilji morajo biti merljivi. Postopek se vodi z vprašanji in z zgledom. Cilji se pogosto revidirajo, saj se vsi v procesu učimo, vendar mora trener ostati zvest začetnim ambicijam. Izbrani okvir spodbuja ambicijo praktično vsake odrasle osebe – biti srečen in zdrav.

Sreča ni cilj, ampak je odnos in odnosa se je mogoče naučiti.

Ko me vprašajo, kaj trenerji pravzaprav počnejo, razložim, da mora trener preprosto biti svoja najboljša različica. Trener kot zunanji opazovalec ni čustveno vključen v proces, prispeva pa k organizaciji notranjih in zunanjih virov treniranca ali kolektiva. Najpomembneje pa je, da jim lahko ponudi podporo pri identifikaciji ciljev in postavljanju le teh.

Rezerviraj si termin