O nas

Nevrator – oseba, ki nagovarja nevrologijo.

Igor Vlačič, MSc OBP – ustanovitelj in lastnik podjetja Neuroagencija d.o.o. je certificiran trener nevrolingvističnega programiranja ter strokovnjak na področju organizacijske in poslovne psihologije. Je zavzet zagovornik konstantnega upravljanja s spremembo ter pozitivne psihologije. Posebnost, ki ga gradi, je interdisciplinarni pristop pri identifikaciji in razreševanju problemov, predvsem pa se zanaša na merljivost vseh pojavov, ki gradijo posameznikovo percepcijo. Izkušnje iz športa, komuniciranja in psihologije pretvarja v inovativen pristop vodenja posameznika skozi proces spremembe. Med drugim je tudi sokreator nevro paradigme (nevromarketing) v komuniciranju na področju Balkana. Na magistrskem študiju organizacijske in poslovne psihologije na univerzi Liverpool je raziskoval vlogo zaupanja pri razlikah med spoloma pri stresu na delovnem mestu.

Neuroagencija d.o.o. je bila ustanovljena leta 2011 z namenom, da se trgu Balkana predstavi alternativo klasičnemu komunikacijskem pristopu. Podjetje deluje kot svetovalna platforma na področju komuniciranja, poslovnih rešitev, lobiranja, kadrov, vseh javnih zadev, posebnost pa so različne kampanje, kjer se znanje iz nevroznanosti aplicira tako v sami fazi analize in strategije kot tudi v končni izvedbi. Komuniciranje in kadrovske zadeve sta naravno povezani dimenziji podjetja, ki le z vzajemnim upravljanjem dosega željene učinke, zato za svoje klijente razvijamo programe po meri za upravljanje s spremembami (change management).

Vizija:

S svojo prisotnostjo in aktivnostmi opolnomočimo posameznika in skupine za trajno, ekološko in profitabilno delovanje pri ustvarjanju in izvajanju lastnih rešitev. Naša prisotnost na trgu je prinesla nov način dojemanja posameznika – uravnoteženost med individualnostjo in kolektivnostjo. Za vse posameznike in skupine (organizacije) smo vodnjak znanja, iz katerega se napajajo vse strukture družbe, tako na evropskem kot globalnem tržišču.

Poslanstvo:

Podpiramo in vodimo tako posameznike kot kolektive pri oblikovanju in doseganju ciljev, izboljšanju počutja ter dvigu motivacije.

Naše poslanstvo bo uresničeno, ko bo več povpraševanja po treningu in znanju, kot pa je zaužitih medikamentov za spremembo počutja.

Namen

Neuroagencija je podjetje, ki predstavlja platformo za celostno obravnavno in razreševanje problematike ali doseganje zastavljenih ciljev na področju komuniciranja, kadrovskih rešitev in javnih zadev.

Naš namen je posameznikom in kolektivom nuditi strokovno podporo in inovativen pristop pri upravljanju s počutjem, spoznavanju lastnih pomanjkljivosti in kvalitet ter učenju.

Coaching

Coaching ni enostranski proces. Coaching jepraktična, ciljno usmerjena oblika učenja ena-na-ena in sprememba vedenja” (Howard, 2015), ob predpostavki, da tovrstna aktivnost vključuje namen spremembe.

Vodenje z vzorom.

S pomočjo različnih “jezikovnih kod” trener uskladi prepričanja s trenirancem in z vzorom vodi iz “JAZ” v “MI”. Ključnega pomena je, da trener ostane zvest misiji, obenem pa ostaja dovolj prilagodljiv, da vodi proces. “Kot teniški trener sem delal na predpostavki, da se lahko vsak človek nauči kompleksnih motoričnih aktivnosti, vendar je rezultat odvisen od metodologije, ki se uporablja za doseganje želenih veščin.

Trener mora delovati tako, da je treniranec v središču procesa.

Zastavljeni cilji morajo biti merljivi. Postopek se vodi z vprašanji in z zgledom. Cilji se pogosto revidirajo, saj se vsi v procesu učimo, vendar mora trener ostati zvest začetnim ambicijam. Izbrani okvir spodbuja ambicijo praktično vsake odrasle osebe – biti srečen in zdrav.

Sreča ni cilj, ampak je odnos in odnosa se je mogoče naučiti.

Ko me vprašajo, kaj trenerji pravzaprav počnejo, razložim, da mora trener preprosto biti svoja najboljša različica. Trener kot zunanji opazovalec ni čustveno vključen v proces, prispeva pa k organizaciji notranjih in zunanjih virov treniranca ali kolektiva. Najpomembneje pa je, da jim lahko ponudi podporo pri identifikaciji ciljev in postavljanju le teh.

Pogoji sodelovanja in omejitev odgovornosti